Python-handledningen för GTK+ 3

Utgåva:

3.4

Datum:

apr. 28, 2024

Copyright:

GNU Free Documentation License 1.3 utan standardavsnitt och omslagstexter

Denna handledning ger en introduktion till att skriva GTK+ 3-program i Python.

Innan du arbetar dig genom denna handledning så är det rekommenderat att du har rimlig förståelse av programmeringsspråket Python. Programmering av grafiska användargränssnitt introducerar nya problem jämfört med att interagera med standardutmatning (konsol / terminal). Det är nödvändigt för dig att veta hur du skapar och kör Python-filer, förstår enkla tolkfel, hur du arbetar med strängar, heltal, flyttal och booleska värden. För de mer avancerade komponenterna i denna handledning kommer god kunskap om listor och tupler vara nödvändig.

Although this tutorial describes the most important classes and methods within GTK+ 3, it is not supposed to serve as an API reference. Please refer to the GTK+ 3 Reference Manual for a detailed description of the API. Also there’s a Python-specific reference available.

Innehåll:

Föråldrat

Index och tabeller