1. Installation

Det första steget innan vi börjar med faktisk kodning består i att konfigurera PyGObject och dess beroenden. PyGObject är en Python-modul som låter utvecklare komma åt GObject-baserade bibliotek så som GTK+ i Python. Dess stöd är begränsat till GTK+ version 3 eller senare.

1.1. Beroenden

  • GTK+3

  • Python 2 (2.6 eller senare) eller Python 3 (3.1 eller senare)

  • gobject-introspection

1.2. Förbyggda paket

De senaste versionerna av PyGObject och dess beroenden paketeras av nästan alla stora Linux-distributioner. Så om du använder Linux kan du troligen komma igång genom att installera paketet från det officiella förrådet för din distribution.

1.3. Installera från källkod

Det lättaste sättet att installera PyGObject från källkod är genom att använda JHBuild. Det är designat för att lätt bygga källpaket och upptäcka vilka beroenden som måste byggas och i vilken ordning. För att konfigurera JHBuild, följ JHBuild-handboken.

När du har installerat JHBuild, hämta den senaste konfigurationen från 1. Kopiera filer med filändelsen .modules to JHBuilds modulkatalog och filen sample-tarball.jhbuildrc till ~/.jhbuildrc.

Om du inte har gjort det tidigare kan du bekräfta att din byggmiljö är konfigurerad riktigt genom att köra:

$ jhbuild sanitycheck

Det kommer skriva ut alla program och bibliotek som för närvarande saknas på ditt system men behövs för att bygga. Du bör installera dessa genom din distributions paketförråd. En lista över paketnamn för olika distributioner finns på GNOME-wikin. Kör kommandot ovan igen för att säkerställa att de nödvändiga verktygen är tillgängliga.

Att köra följande kommando kommer bygga PyGObject och alla dess beroenden:

$ jhbuild build pygobject

Slutligen kan du även vilja installera GTK+ från källkod:

$ jhbuild build gtk+-3

För att starta ett skal med samma miljö som används av JHBuild, kör:

$ jhbuild shell
1

https://download.gnome.org/teams/releng/