10. Expander

Expanderare låter dig dynamiskt dölja eller visa information i ett fönster eller en dialog. En expanderare kan ta en ensam komponent som kommer att visas när den expanderas.

Expanderare förblir expanderade tills de klickas på igen. När tillståndet för en expanderare ändras sänds signalen ”activate” ut.

En expanderare kan programmatiskt expanderas eller fällas ihop genom skicka True eller False till Gtk.Expander.set_expanded(). Observera att göra så får signalen ”activate” att sändas ut.

Mer än en komponent, så som en Gtk.Label och Gtk.Button, kan läggas till genom att lägga till dem till en Gtk.Box.

10.1. Exempel

_images/expander_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk


class ExpanderExample(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super().__init__(title="Expander Demo")

    self.set_size_request(350, 100)

    vbox = Gtk.Box(orientation=Gtk.Orientation.VERTICAL, spacing=6)
    self.add(vbox)

    text_expander = Gtk.Expander(
        label="This expander displays additional information"
    )
    text_expander.set_expanded(True)
    vbox.add(text_expander)

    msg = """
This message is quite long, complicated even:
  - It has a list with a sublist:
    - of 3 elements;
    - taking several lines;
    - with indentation.
"""
    details = Gtk.Label(label=msg)
    text_expander.add(details)

    widget_expander = Gtk.Expander(label="Expand for more controls")
    vbox.add(widget_expander)

    expander_hbox = Gtk.HBox()
    widget_expander.add(expander_hbox)

    expander_hbox.add(Gtk.Label(label="Text message"))
    expander_hbox.add(Gtk.Button(label="Click me"))

    self.show_all()


win = ExpanderExample()
win.connect("destroy", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()