8. Entry

Entry-komponenter låter användaren mata in text. Du kan ändra innehållet med metoden Gtk.Entry.set_text(), och läsa det aktuella innehållet med metoden Gtk.Entry.get_text(). Du kan också begränsa antalet tecken ditt Entry kan innehålla genom att anropa Gtk.Entry.set_max_length().

Emellanåt kan du vilja göra en Entry-komponent skrivskyddad. Detta kan göras genom att skicka False till metoden Gtk.Entry.set_editable().

Entry-komponenter kan också användas för att ta emot lösenord från användaren. Det är praxis att dölja tecknen som skrivs in i fältet för att undvika att avslöja lösenordet till en tredje part. Att anropa Gtk.Entry.set_visibility() med False får texten att döljas.

Gtk.Entry har förmågan att visa förlopps- eller aktivitetsinformation bakom texten. Detta liknar Gtk.ProgressBar-komponenten och hittas vanligen i webbläsare för att indikera hur mycket av en sidhämtning som har slutförts. För att få ett inmatningsfält att visa sådan information, använd Gtk.Entry.set_progress_fraction(), Gtk.Entry.set_progress_pulse_step() eller Gtk.Entry.progress_pulse().

Vidare kan ett Entry visa ikoner på endera sida av fältet. Dessa ikoner kan vara aktiverbara genom klick, kan ställas in som en dragkälla och kan ha inforutor. För att lägga till en ikon, använd Gtk.Entry.set_icon_from_icon_name() eller en av de andra funktionerna som ställer in en ikon från ett ikonnamn, en pixbuf eller ett ikontema. För att ställa in en inforuta på en ikon, använd Gtk.Entry.set_icon_tooltip_text() eller motsvarande funktion för markup.

8.1. Exempel

_images/entry_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk, GLib


class EntryWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super().__init__(title="Entry Demo")
    self.set_size_request(200, 100)

    self.timeout_id = None

    vbox = Gtk.Box(orientation=Gtk.Orientation.VERTICAL, spacing=6)
    self.add(vbox)

    self.entry = Gtk.Entry()
    self.entry.set_text("Hello World")
    vbox.pack_start(self.entry, True, True, 0)

    hbox = Gtk.Box(spacing=6)
    vbox.pack_start(hbox, True, True, 0)

    self.check_editable = Gtk.CheckButton(label="Editable")
    self.check_editable.connect("toggled", self.on_editable_toggled)
    self.check_editable.set_active(True)
    hbox.pack_start(self.check_editable, True, True, 0)

    self.check_visible = Gtk.CheckButton(label="Visible")
    self.check_visible.connect("toggled", self.on_visible_toggled)
    self.check_visible.set_active(True)
    hbox.pack_start(self.check_visible, True, True, 0)

    self.pulse = Gtk.CheckButton(label="Pulse")
    self.pulse.connect("toggled", self.on_pulse_toggled)
    self.pulse.set_active(False)
    hbox.pack_start(self.pulse, True, True, 0)

    self.icon = Gtk.CheckButton(label="Icon")
    self.icon.connect("toggled", self.on_icon_toggled)
    self.icon.set_active(False)
    hbox.pack_start(self.icon, True, True, 0)

  def on_editable_toggled(self, button):
    value = button.get_active()
    self.entry.set_editable(value)

  def on_visible_toggled(self, button):
    value = button.get_active()
    self.entry.set_visibility(value)

  def on_pulse_toggled(self, button):
    if button.get_active():
      self.entry.set_progress_pulse_step(0.2)
      # Call self.do_pulse every 100 ms
      self.timeout_id = GLib.timeout_add(100, self.do_pulse, None)
    else:
      # Don't call self.do_pulse anymore
      GLib.source_remove(self.timeout_id)
      self.timeout_id = None
      self.entry.set_progress_pulse_step(0)

  def do_pulse(self, user_data):
    self.entry.progress_pulse()
    return True

  def on_icon_toggled(self, button):
    if button.get_active():
      icon_name = "system-search-symbolic"
    else:
      icon_name = None
    self.entry.set_icon_from_icon_name(Gtk.EntryIconPosition.PRIMARY, icon_name)


win = EntryWindow()
win.connect("destroy", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()