24. Application

Gtk.Application täcker flera upprepande uppgifter som ett modernt program behöver så som att hantera flera instanser, D-Bus-aktivering, öppna filer, kommandoradstolkning, uppstart/nedstängning, menyhantering, fönsterhantering med mera.

24.1. Åtgärder

Gio.Action är ett sätt att exponera varje enskild uppgift ditt program eller din komponent gör med ett namn. Dessa åtgärder kan inaktiveras/aktiveras vid körtid och de kan antingen aktiveras eller få ett tillstånd ändrat (om de innehåller tillstånd).

Orsaken för att använda åtgärder är att separera logiken från användargränssnittet. Till exempel så tillåter detta användning av en menyrad i OSX och en kugghjulsmeny i GNOME genom att helt enkelt referera namnet på en åtgärd. Den huvudsakliga implementationen av detta som du kommer att använda är Gio.SimpleAction som kommer demonstreras senare.

Många klasser så som Gio.MenuItem och Gtk.ModelButton stöder egenskaper för att ställa in ett åtgärdsnamn.

Dessa åtgärder kan grupperas tillsammans i en Gio.ActionGroup och då dessa grupper läggs till i en komponent med Gtk.Widget.insert_action_group() kommer de få ett prefix. Exempelvis ”win” då de läggs till ett Gtk.ApplicationWindow. Du kommer använda det fullständiga åtgärdsnamnet då du refererar till det, som ”app.about”, men då du skapar åtgärden kommer den bara vara ”about” tills den läggs till i programmet.

Du kan också väldigt lätt göra tangentbindningar för åtgärder genom att ställa in egenskapen accel i Gio.Menu-filen eller genom att använda Gtk.Application.set_accels_for_action().

24.3. Kommandorad

Då du skapar ditt program tar det en flaggegenskap från Gio.ApplicationFlags. Med denna kan du låta det hantera allting själv eller ha mer anpassat beteende.

Du kan använda HANDLES_COMMAND_LINE för att tillåta anpassat beteende i Gio.Application.do_command_line(). Kombinera med Gio.Application.add_main_option() för att lägga till anpassade alternativ.

Att använda HANDLES_OPEN kommer göra jobbet med att helt enkelt ta filargument åt dig och låta dig hantera det i Gio.Application.do_open().

Om ditt program redan är öppet kommer alla dessa sändas till den befintliga instansen om du inte använder NON_UNIQUE för att tillåta flera instanser.

24.4. Exempel

_images/application_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
import sys

import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import GLib, Gio, Gtk

# This would typically be its own file
MENU_XML = """
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<interface>
 <menu id="app-menu">
  <section>
   <attribute name="label" translatable="yes">Change label</attribute>
   <item>
    <attribute name="action">win.change_label</attribute>
    <attribute name="target">String 1</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">String 1</attribute>
   </item>
   <item>
    <attribute name="action">win.change_label</attribute>
    <attribute name="target">String 2</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">String 2</attribute>
   </item>
   <item>
    <attribute name="action">win.change_label</attribute>
    <attribute name="target">String 3</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">String 3</attribute>
   </item>
  </section>
  <section>
   <item>
    <attribute name="action">win.maximize</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">Maximize</attribute>
   </item>
  </section>
  <section>
   <item>
    <attribute name="action">app.about</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">_About</attribute>
   </item>
   <item>
    <attribute name="action">app.quit</attribute>
    <attribute name="label" translatable="yes">_Quit</attribute>
    <attribute name="accel">&lt;Primary&gt;q</attribute>
  </item>
  </section>
 </menu>
</interface>
"""


class AppWindow(Gtk.ApplicationWindow):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    # This will be in the windows group and have the "win" prefix
    max_action = Gio.SimpleAction.new_stateful(
      "maximize", None, GLib.Variant.new_boolean(False)
    )
    max_action.connect("change-state", self.on_maximize_toggle)
    self.add_action(max_action)

    # Keep it in sync with the actual state
    self.connect(
      "notify::is-maximized",
      lambda obj, pspec: max_action.set_state(
        GLib.Variant.new_boolean(obj.props.is_maximized)
      ),
    )

    lbl_variant = GLib.Variant.new_string("String 1")
    lbl_action = Gio.SimpleAction.new_stateful(
      "change_label", lbl_variant.get_type(), lbl_variant
    )
    lbl_action.connect("change-state", self.on_change_label_state)
    self.add_action(lbl_action)

    self.label = Gtk.Label(label=lbl_variant.get_string(), margin=30)
    self.add(self.label)
    self.label.show()

  def on_change_label_state(self, action, value):
    action.set_state(value)
    self.label.set_text(value.get_string())

  def on_maximize_toggle(self, action, value):
    action.set_state(value)
    if value.get_boolean():
      self.maximize()
    else:
      self.unmaximize()


class Application(Gtk.Application):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(
      *args,
      application_id="org.example.myapp",
      flags=Gio.ApplicationFlags.HANDLES_COMMAND_LINE,
      **kwargs
    )
    self.window = None

    self.add_main_option(
      "test",
      ord("t"),
      GLib.OptionFlags.NONE,
      GLib.OptionArg.NONE,
      "Command line test",
      None,
    )

  def do_startup(self):
    Gtk.Application.do_startup(self)

    action = Gio.SimpleAction.new("about", None)
    action.connect("activate", self.on_about)
    self.add_action(action)

    action = Gio.SimpleAction.new("quit", None)
    action.connect("activate", self.on_quit)
    self.add_action(action)

    builder = Gtk.Builder.new_from_string(MENU_XML, -1)
    self.set_app_menu(builder.get_object("app-menu"))

  def do_activate(self):
    # We only allow a single window and raise any existing ones
    if not self.window:
      # Windows are associated with the application
      # when the last one is closed the application shuts down
      self.window = AppWindow(application=self, title="Main Window")

    self.window.present()

  def do_command_line(self, command_line):
    options = command_line.get_options_dict()
    # convert GVariantDict -> GVariant -> dict
    options = options.end().unpack()

    if "test" in options:
      # This is printed on the main instance
      print("Test argument recieved: %s" % options["test"])

    self.activate()
    return 0

  def on_about(self, action, param):
    about_dialog = Gtk.AboutDialog(transient_for=self.window, modal=True)
    about_dialog.present()

  def on_quit(self, action, param):
    self.quit()


if __name__ == "__main__":
  app = Application()
  app.run(sys.argv)