20. Clipboard

Gtk.Clipboard tillhandahåller ett lagringsutrymme för en mängd data, inklusive text och bilder. Att använda urklipp låter dessa data delas mellan program genom åtgärder så som kopiering, utklippning och inklistring. Dessa åtgärder utförs vanligen på tre sätt: med tangentbordsgenvägar, med ett Gtk.MenuItem och att ansluta funktionerna till Gtk.Button-komponenter.

Det finns flera urklippsmarkeringar för olika syften. I de flesta omständigheter används markeringen med namn CLIPBOARD för vardaglig kopiering och inklistring. PRIMARY är en annan vanlig markering som lagrar text som markerats av användaren med markören.

20.1. Exempel

_images/clipboard_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk, Gdk


class ClipboardWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super().__init__(title="Clipboard Example")

    grid = Gtk.Grid()

    self.clipboard = Gtk.Clipboard.get(Gdk.SELECTION_CLIPBOARD)
    self.entry = Gtk.Entry()
    self.image = Gtk.Image.new_from_icon_name("process-stop", Gtk.IconSize.MENU)

    button_copy_text = Gtk.Button(label="Copy Text")
    button_paste_text = Gtk.Button(label="Paste Text")
    button_copy_image = Gtk.Button(label="Copy Image")
    button_paste_image = Gtk.Button(label="Paste Image")

    grid.add(self.entry)
    grid.attach(self.image, 0, 1, 1, 1)
    grid.attach(button_copy_text, 1, 0, 1, 1)
    grid.attach(button_paste_text, 2, 0, 1, 1)
    grid.attach(button_copy_image, 1, 1, 1, 1)
    grid.attach(button_paste_image, 2, 1, 1, 1)

    button_copy_text.connect("clicked", self.copy_text)
    button_paste_text.connect("clicked", self.paste_text)
    button_copy_image.connect("clicked", self.copy_image)
    button_paste_image.connect("clicked", self.paste_image)

    self.add(grid)

  def copy_text(self, widget):
    self.clipboard.set_text(self.entry.get_text(), -1)

  def paste_text(self, widget):
    text = self.clipboard.wait_for_text()
    if text is not None:
      self.entry.set_text(text)
    else:
      print("No text on the clipboard.")

  def copy_image(self, widget):
    if self.image.get_storage_type() == Gtk.ImageType.PIXBUF:
      self.clipboard.set_image(self.image.get_pixbuf())
    else:
      print("No image has been pasted yet.")

  def paste_image(self, widget):
    image = self.clipboard.wait_for_image()
    if image is not None:
      self.image.set_from_pixbuf(image)


win = ClipboardWindow()
win.connect("destroy", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()