16. IconView

En Gtk.IconView är en komponent som visar en samling ikoner i en rutnätsvy. Den stöder funktioner så som dra-och-släpp, flerval och att ändra ordning på objekt.

Liknande Gtk.TreeView använder Gtk.IconView en Gtk.ListStore för sin modell. Istället för att använda cellrenderare, kräver Gtk.IconView att en av kolumnerna i dess Gtk.ListStore innehåller GdkPixbuf.Pixbuf-objekt.

Gtk.IconView stöder flera markeringslägen för att tillåta antingen markering av flera ikoner samtidigt, begränsa markeringar till bara ett objekt eller helt förbjuda markering av objekt. För att ange ett markeringsläge används metoden Gtk.IconView.set_selection_mode() med ett av markeringslägena i Gtk.SelectionMode.

16.1. Exempel

_images/iconview_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk
from gi.repository.GdkPixbuf import Pixbuf

icons = ["edit-cut", "edit-paste", "edit-copy"]


class IconViewWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.set_default_size(200, 200)

    liststore = Gtk.ListStore(Pixbuf, str)
    iconview = Gtk.IconView.new()
    iconview.set_model(liststore)
    iconview.set_pixbuf_column(0)
    iconview.set_text_column(1)

    for icon in icons:
      pixbuf = Gtk.IconTheme.get_default().load_icon(icon, 64, 0)
      liststore.append([pixbuf, "Label"])

    self.add(iconview)


win = IconViewWindow()
win.connect("destroy", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()