Python-handledningen för GTK+ 3

Utgåva

3.4

Datum

apr. 13, 2024

Copyright

GNU Free Documentation License 1.3 utan standardavsnitt och omslagstexter

Denna handledning ger en introduktion till att skriva GTK+ 3-program i Python.

Innan du arbetar dig genom denna handledning så är det rekommenderat att du har rimlig förståelse av programmeringsspråket Python. Programmering av grafiska användargränssnitt introducerar nya problem jämfört med att interagera med standardutmatning (konsol / terminal). Det är nödvändigt för dig att veta hur du skapar och kör Python-filer, förstår enkla tolkfel, hur du arbetar med strängar, heltal, flyttal och booleska värden. För de mer avancerade komponenterna i denna handledning kommer god kunskap om listor och tupler vara nödvändig.

Även om denna handledning beskriver de viktigaste klasserna och metoderna i GTK+ 3 så är den inte tänkt att tjäna som en API-referens. Se Referenshandboken för GTK+ 3 för en detaljerad beskrivning av API:t. Det finns även en Python-specifik referens tillgänglig.

Innehåll:

Föråldrat

Index och tabeller