Table

Observera

Gtk.Table är föråldrat sedan GTK+ version 3.4 och bör inte användas i nyskriven kod. Använd klassen Grid istället.

Tabeller låter oss placera komponenter i ett rutnät liknande Gtk.Grid.

Rutnätets dimensioner behöver anges i Gtk.Table-konstruktorn. För att placera en komponent i en ruta, använd Gtk.Table.attach().

Gtk.Table.set_row_spacing() och Gtk.Table.set_col_spacing() ställer in utrymmet mellan raderna vid den angivna raden eller kolumnen. Observera att för kolumner hamnar utrymmet till höger om kolumnen, och för rader hamnar utrymmet under raden.

Du kan också ställa in ett enhetligt avstånd för alla rader och/eller kolumner med Gtk.Table.set_row_spacings() och Gtk.Table.set_col_spacings(). Observera att med dessa anrop placeras inget utrymme efter den sista raden och sista kolumnen.

Ersatt sedan version 3.4: Du rekommenderas använda Gtk.Grid för ny kod.

Exempel

_images/layout_table_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk


class TableWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self):
    super().__init__(title="Table Example")

    table = Gtk.Table(n_rows=3, n_columns=3, homogeneous=True)
    self.add(table)

    button1 = Gtk.Button(label="Button 1")
    button2 = Gtk.Button(label="Button 2")
    button3 = Gtk.Button(label="Button 3")
    button4 = Gtk.Button(label="Button 4")
    button5 = Gtk.Button(label="Button 5")
    button6 = Gtk.Button(label="Button 6")

    table.attach(button1, 0, 1, 0, 1)
    table.attach(button2, 1, 3, 0, 1)
    table.attach(button3, 0, 1, 1, 3)
    table.attach(button4, 1, 3, 1, 2)
    table.attach(button5, 1, 2, 2, 3)
    table.attach(button6, 2, 3, 2, 3)


win = TableWindow()
win.connect("destroy", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()