12. Spinner

Gtk.Spinner visar en snurrande animering av ikonstorlek. Den används ofta som ett alternativ till en GtkProgressBar för att visa aktivitet av obestämd längd, istället för det faktiska förloppet.

För att starta animeringen, använd Gtk.Spinner.start(). För att stoppa den, använd Gtk.Spinner.stop().

12.1. Exempel

_images/spinner_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk


class SpinnerAnimation(Gtk.Window):
  def __init__(self):

    super().__init__(title="Spinner")
    self.set_border_width(3)
    self.connect("destroy", Gtk.main_quit)

    self.button = Gtk.ToggleButton(label="Start Spinning")
    self.button.connect("toggled", self.on_button_toggled)
    self.button.set_active(False)

    self.spinner = Gtk.Spinner()

    self.grid = Gtk.Grid()
    self.grid.add(self.button)
    self.grid.attach_next_to(
      self.spinner, self.button, Gtk.PositionType.BOTTOM, 1, 2
    )
    self.grid.set_row_homogeneous(True)

    self.add(self.grid)
    self.show_all()

  def on_button_toggled(self, button):

    if button.get_active():
      self.spinner.start()
      self.button.set_label("Stop Spinning")

    else:
      self.spinner.stop()
      self.button.set_label("Start Spinning")


myspinner = SpinnerAnimation()

Gtk.main()

12.2. Utökat exempel

Ett utökat exempel som använder en tidsgränsfunktion för att starta och stoppa den snurrande animeringen. Funktionen on_timeout() anropas med regelbundna intervall till den returnerar False, och vid denna tidpunkt förstörs tidsgränsen automatiskt, och funktionen kommer inte anropas igen.

12.2.1. Exempel

_images/spinner_ext_example.png
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
import gi

gi.require_version("Gtk", "3.0")
from gi.repository import Gtk, GLib


class SpinnerWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(title="Spinner Demo")
    self.set_border_width(10)

    mainBox = Gtk.Box(orientation=Gtk.Orientation.VERTICAL, spacing=6)
    self.add(mainBox)

    self.spinner = Gtk.Spinner()
    mainBox.pack_start(self.spinner, True, True, 0)

    self.label = Gtk.Label()
    mainBox.pack_start(self.label, True, True, 0)

    self.entry = Gtk.Entry()
    self.entry.set_text("10")
    mainBox.pack_start(self.entry, True, True, 0)

    self.buttonStart = Gtk.Button(label="Start timer")
    self.buttonStart.connect("clicked", self.on_buttonStart_clicked)
    mainBox.pack_start(self.buttonStart, True, True, 0)

    self.buttonStop = Gtk.Button(label="Stop timer")
    self.buttonStop.set_sensitive(False)
    self.buttonStop.connect("clicked", self.on_buttonStop_clicked)
    mainBox.pack_start(self.buttonStop, True, True, 0)

    self.timeout_id = None
    self.connect("destroy", self.on_SpinnerWindow_destroy)

  def on_buttonStart_clicked(self, widget, *args):
    """ Handles "clicked" event of buttonStart. """
    self.start_timer()

  def on_buttonStop_clicked(self, widget, *args):
    """ Handles "clicked" event of buttonStop. """
    self.stop_timer("Stopped from button")

  def on_SpinnerWindow_destroy(self, widget, *args):
    """ Handles destroy event of main window. """
    # ensure the timeout function is stopped
    if self.timeout_id:
      GLib.source_remove(self.timeout_id)
      self.timeout_id = None
    Gtk.main_quit()

  def on_timeout(self, *args, **kwargs):
    """ A timeout function.

    Return True to stop it.
    This is not a precise timer since next timeout
    is recalculated based on the current time."""
    self.counter -= 1
    if self.counter <= 0:
      self.stop_timer("Reached time out")
      return False
    self.label.set_label("Remaining: " + str(int(self.counter / 4)))
    return True

  def start_timer(self):
    """ Start the timer. """
    self.buttonStart.set_sensitive(False)
    self.buttonStop.set_sensitive(True)
    # time out will check every 250 milliseconds (1/4 of a second)
    self.counter = 4 * int(self.entry.get_text())
    self.label.set_label("Remaining: " + str(int(self.counter / 4)))
    self.spinner.start()
    self.timeout_id = GLib.timeout_add(250, self.on_timeout, None)

  def stop_timer(self, alabeltext):
    """ Stop the timer. """
    if self.timeout_id:
      GLib.source_remove(self.timeout_id)
      self.timeout_id = None
    self.spinner.stop()
    self.buttonStart.set_sensitive(True)
    self.buttonStop.set_sensitive(False)
    self.label.set_label(alabeltext)


win = SpinnerWindow()
win.show_all()
Gtk.main()